Street Light

Profesionální svítidla řady SCLA s ověřenou vysokou provozní spolehlivostí. Široká výkonová řada umožňuje optimalizovat volbu svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací, parkovišť, okolí budov, odstavných ploch, ale i vnitřních prostor, výrobních hal, skladů apod. 

Dlouhou životnost svítidel řady SCLA garantuje kombinace špičkového napájecího zdroje a vlastních MCOB s patentovanou konstrukcí odvodu tepla na chladič. Konstrukce těla svítidla využívá přirozené proudění vzduchu a je opatřena speciální aplikací proti ulpívání nečistot. Tímto se výrazně prodlužuje perioda údržby a snižují se provozní  náklady. 

Technologie výroby použitých MCOB (Multi Chip on Board) dodržuje ANSI Binning standardy pro zajištění stejné barvy a intenzity světelného toku. Každý jednotlivý výrobek splňuje deklarované světelné parametry v nejpřísnějším pásmu ±2,5%. Možnost revitalizovat aktivní technologické části snižuje TCO a prodlužuje násobně životnost. 

Svítidla řady SCLA mají provozní spolehlivost dle aktuálních norem ČSN EN v celém rozsahu okolních teplot -40 °C až +60 °C. Robustní skleněná optika efektivně usměrňuje světelný tok do prostoru 130° x 60° s odklonem od svislé osy. Svítidla mají konstantní světelný tok bez stroboskopického efektu. 

Každé svítidlo může mít proudový chránič 20 kA. Výkonová řada svítidel řady SCLA je v rozsahu 30 W až 240 W.